1. Столово хранене – седмично меню:

УЧИЛИЩЕН СТОЛ КЪМ 84 ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

„НЮ ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТ“ ЕООД 

10.01 – 14.01.2022 г.

Предостаявме ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн.  

Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

2. Седмично разписание на часовете за I -ви срок на учебна 2021/2022 г. 

3.Ваканции

4. График класни и контролни работи

5. График консултации

6. График дежурства

7. НВО – 4 и 7 клас – дати: учебна 2021/2022 г.

8. Ученически олимпиади и състезания 2021/2022 г.

9. График родителски срещи – 2021/2022 учебна година