Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Наредба за прием на деца в общинските детски градини

и подготвителните групи в общинските училища

на територията на Столична община             

Работно време за записване на ученици:

от понеделник до петък,

от 8.30 ч. до 16.30 ч.

За записване на ученици в първи клас е необходимо:

  • Заявление по образец
  • Удостоверение за завършен/а  Подготвителен/а  клас/група
  • Копие на акт за раждане

НАРЪЧНИК  ЗА  РОДИТЕЛИ – 1 клас

  • За учебна 2023/2024 г. в 84. ОУ “Васил Левски” ще бъдат приети

ученици в първи клас в 2 паралелки с избираеми учебни часове –

Българси език, Английски език и Компютърно моделиране.

на училищен план – прием за учебна 2023/2024 г.

КАНДИДАТСТВАНЕ  В  1  клас

Заявление 1 клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПОДГОТВИТЕЛЕН И ПЪРВИ КЛАС – 84. ОУ

АДРЕС НА СИСТЕМАТА: https://kg.sofia.bg/

Граници на прилежащите територии/ улици, квартали и други/ към 84 ОУ “Васил Левски” за прием на ученици в първи клас