Прием

Спикъци на записаните ученици в 1-ви клас за учебната 2023/2024 година

1б 2023_2024.pdf
1а 2023_2024.pdf
Прием ПК 2023/2024.pdf
Прием 1 клас 2023/2024.pdf

За учебна 2023/2024 година в 84. ОУ “Васил Левски” приемът се осъществява съгласно Заповеди на Директора за план-прием, които можете да намерите тук. В І клас ще бъдат записани ученици в 2 паралелки с избираеми учебни часове:

Работно време за записване на ученици: от понеделник до петък - от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Можете да откриете полезна информация във връзка с приема в І клас от НАРЪЧНИКА  ЗА  РОДИТЕЛИ.

За записване на ученици в първи клас е необходимо:

Граници на прилежащите територии /улици, квартали и други/ към 84 ОУ “Васил Левски” за прием на ученици в първи клас.

Преходът към 1 клас - брошура.pdf

"Преходът към първи клас" - една разработка на г-жа Боряна Теодосиева - детски психолог и изследовател към 84 ОУ "Васил Левски"