Работно време за записване на ученици:

от понеделник до петък,

от 8.30 ч. до 16.30 ч.

НАРЪЧНИК  ЗА  РОДИТЕЛИ – 1 клас

КАНДИДАТСТВАНЕ  В  1  клас

Заявление 1 клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПОДГОТВИТЕЛЕН И ПЪРВИ КЛАС – 84. ОУ

АДРЕС НА СИСТЕМАТА: https://kg.sofia.bg/

СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – СО

Прием в 1 клас, учебна 2021/2022 г.

Прием в ПК, учебна 2021/2022 г.

Граници на прилежащите територии/ улици, квартали и други/ към 84 ОУ “Васил Левски” за прием на ученици в първи клас