СПИСЪЦИ 

СЪС ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ В 1-ви клас,

             учебна 2022/2023 г.

1а клас

1б клас

         

Работно време за записване на ученици:

от понеделник до петък,

от 8.30 ч. до 16.30 ч.

За записване на ученици в първи клас е необходимо:

  • Заявление по образец
  • Удостоверение за завършен/а  Подготвителен/а  клас/група
  • Копие на акт за раждане

НАРЪЧНИК  ЗА  РОДИТЕЛИ – 1 клас

  • За учебна 2022/2023 г. в 84. ОУ “Васил Левски” ще бъдат приети

ученици в първи клас в 2 паралелки с избираеми учебни часове –

Българси език, Английски език и Компютърно моделиране.

на училищен план – прием за учебна 2022/2023 г.

КАНДИДАТСТВАНЕ  В  1  клас

Заявление 1 клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПОДГОТВИТЕЛЕН И ПЪРВИ КЛАС – 84. ОУ

АДРЕС НА СИСТЕМАТА: https://kg.sofia.bg/

РЕШЕНИЕ №101 на СОС от 24.02.2022 г.

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – СО

Прием в 1 клас, учебна 2022/2023 г.

Прием в ПК, учебна 2022/2023 г.

Граници на прилежащите територии/ улици, квартали и други/ към 84 ОУ “Васил Левски” за прием на ученици в първи клас