Новини и съобщения

 

19 ФЕВРУАРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА 84. ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ЗАЩОТО ТИ СИ ВРЕМЕТО

 

„Времето е в нас и ние сме във времето!“.

И всеки кръговрат начало ново е.

Начало с твоите очи …

И ние СМЕ, понеже ТЕБ ТЕ има.

Без тленност, без окови, без страхливост.

Защото си приятел, пример, святост.

И в чистотата ти роди се свят огромен –

Свободен, мирен, волен.

Защото твойта саможертва осъзната

Бесило бе за теб,

За нас е свята.

Защото делото ти, пример за мнозина

Ще пали, вдъхновява, докато България я има.

И ти си в нас, обречен да си време, във свойта святост безметежна.

Ти си Апостолът – водачът!

На свободата ти си примерът и знакът!

 

Маргарита Богунска

СЪОБЩЕНИЕ УН – ПОКАНА

ПОКАНА

            Управителният съвет на Училищното настоятелство при 84 ОУ „Васил Левски”- с. Герман, район Панчарево, Столична община свиква извънредно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 28.12.2020г. от 10:00 ч. на адрес: с. Герман, ул. „Патриарх Герман” № 81 Б при следния

Дневен ред:

  1. Приемане на нови членове на Училищното настоятелство.
  2. Приемане на заявление за напускане на стари членове от настоятелството.
  3. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на Училищно настоятелство при 84 ОУ „Васил Левски”- с. Герман и определяне на дневния му ред.
  4. Обсъждане предложнието, за отдаване на терен под наем на фирма: КГВ Транс
  5. Разни.

            Поканват се всички членове на Училищното настоятелство да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

                                                                  С уважение:

                                                                     Председател на УС:                                                                                                            Десимира Кирилов Петрова

 

 

 

ВАЖНО!!! ПИСМО ОТ СРЗИ!

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст

при обявяване на извънредно положение

или извънредна епидемична обстановка:

 
УНИФОРМИ 2021/2022 учебна година:
 

НОВИНА  ОТ  “ПУКЛЬОВЦИТЕ”:

НОВИ ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ:

Проект “Подкрепа за успех” – програми и график:

СЪОБЩЕНИЕ  Училищно настоятелство:

Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

Екскурзии

“Европейско кенгуру”

Бюджет 2021 година:

  1. Първо тримесечие:
  2. Второ тримесечие:
  3. Трето тримесечие:
  4. Четвърто тримесечие: