Новини и съобщения

        Erasmus+: “E-MotiOn”

Know and Can

The first management meeting of E-MOTION Project took place last month in84. ОУ “Васил Левски”“. We discussed the project development and future activities and steps. The project promotes inclusion, equal participation for all and diversity in school education. The main aim is to support students with fewer opportunities experiencing emotional and behavioural problems. Stay tuned for more updates! 

Първа управленска среща на E-MOTION Project се състоя миналия месец в 84. ОУ “Васил Левски” обсъдихме разработването на проекта и бъдещите дейности и стъпки. Проектът насърчава приобщаването, равното участие за всички и многообразието в училищното образование. Основната цел е да подкрепяме учениците с по-малко възможности, изпитващи емоционални и поведенчески проблеми. Следете за още новини

 

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЕКИПА НА 84. ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

Отбелязваме 150 години безсмъртие!

                                         🇧🇬🇧🇬Поклон, Апостоле!🇧🇬🇧🇬🇧🇬

 

ЗАЩОТО ТИ СИ ВРЕМЕТО

„Времето е в нас и ние сме във времето!“.

И всеки кръговрат начало ново е.

Начало с твоите очи …

И ние СМЕ, понеже ТЕБ ТЕ има.

Без тленност, без окови, без страхливост.

Защото си приятел, пример, святост.

И в чистотата ти роди се свят огромен –

Свободен, мирен, волен.

Защото твойта саможертва осъзната

Бесило бе за теб,

За нас е свята.

Защото делото ти, пример за мнозина

Ще пали, вдъхновява, докато България я има.

И ти си в нас, обречен да си време, във свойта святост безметежна.

Ти си Апостолът – водачът!

На свободата ти си примерът и знакът!

 

Маргарита Богунска

 

НАСОКИ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  И  ДЕЙСТВИЯ  В УСЛОВИЯТА  НА  ИЗВЪНРЕДНА  ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА!

                                     1. Приложение – 1
                                     2. Приложение  – 2

 

ВАЖНО!!! ПИСМО ОТ СРЗИ!

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст

при обявяване на извънредно положение

или извънредна епидемична обстановка:

 

УНИФОРМИ:

Уведомително писмо от “Bonita”

Оферта униформи

ПРЕЗЕНТАЦИЯ_УНИФОРМИ_84.ОУ ‘В.Левски’

Флаер

 

 

Екскурзии: 17.02.2023 г. – Ловеч, Къкринско ханче

 

Бюджет 2023 година:

Първо тримесечие:

Второ тримесечие:

Трето тримесечие:

Четвърто тримесечие: