Новини

Предпазни  мерки – COVID – 19!

ЗА  РОДИТЕЛИТЕ НА  БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година,

Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище,

без да е необходимо да посещавате районните администрации!

Заедно ще се справим!

КЪМ РОДИТЕЛИТЕ!

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА!

КЪМ  РОДИТЕЛИТЕ!

ДО  РОДИТЕЛИТЕ!

ВАЖНО !!!

НОВИНА  ОТ  “ПУКЛЬОВЦИТЕ”:

РАЗВИТИЕ  НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

СЕДМИЦА НА ТОЛЕРАНТНОСТТАhttps://www.84ou.com/wp-content/uploads/2019/11/Новина-Толерантност.pdf

РОДИТЕЛСКА  СРЕЩА:

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 84. ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ

“МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ” – ЕСЕНЕН КРЪГ:

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

НОВИ ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ:

Проект “Подкрепа за успех” – програми и график:

СЪОБЩЕНИЕ  Училищно настоятелство:

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ!

Униформи 2019/2020 учебна година

Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”:

  1. Заповед за откриване на процедура.
  2. Обявление.
  3. Заповед за сформиране на комисия.

График за провеждане на ИД 2019/2020 г.

Екскурзии

“Европейско кенгуру”

Бюджет 2019 година

  1. Първо тримесечие:
  2. Второ тримесечие:
  3. Трето тримесечие:
  4. Четвърто тримесечие: