84 Основно училище "Васил Левски"

Актуално

28.07.2023 год.

84 ОУ сформира група за социален опит

През месец юни училищните психолози сформираха група за деца със СОП, като участие в нея взеха деца на различна възраст – от предучилищната група до 6-и клас. Това е първата подобна инициатива в рамките на училището, поради което имаше по-скоро пилотен характер. Работата протече под формата на седем групови сесии – два пъти седмично, продължаващи около час и половина. Дадохме възможност на децата да изразят собствените си представи и очаквания относно предстоящите ни срещи и на база на тях очертахме план с дейности, съобразен с предпочитанията и нуждите на всеки от тях. 

Основна цел на тези срещи беше развиването/подобряването на уменията на децата за: 

Децата развиваха и тренираха тези свои умения в процеса на взаимодействието помежду си по един спонтанен и автентичен начин, но същевременно в рамките на една сигурна и позната за тях обстановка. В хода на самите срещи изникваха различни ситуации, които изискваха своевременната ни реакция, която да насочи децата към успешното преминаване през тях. Така, вместо да им предлагаме различни сценарии и роли, в които да “влизат”, за да се отработват и обсъждат различни възможни начини на реагиране, такива ситуации се случваха от само себе си, което беше изключително полезно. 

Поради възрастовата разлика между децата, а и специфичните особености на всяко от тях, фокусът ни беше насочен към обсъждане на различни конкретни поведения,  разбиране нуждите на другия, развитие на толерантност и емпатия.  

Децата успяха да развият чувство за принадлежност към групата, като повечето от тях с удоволствие се включваха в дейностите и с нетърпение очакваха следващата ни среща. Макар и за някои да беше по-трудно, личеше си старанието, което влагат както в изработването на различни неща, така и в регулацията на емоциите и действията си. 

Родителски срещи във връзка с предстоящата учебна година