84 Основно училище "Васил Левски"

Актуално

21.05.2023 год.

Групова работа в училище с подкрепата на студенти

През месеците април и май в груповата работа с учениците от 84 ОУ „Васил Левски“ бе планувано да се включат студенти от Магистърска програма по „Детско-юношеска и училищна психология“ към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. По традиция студентите провеждат част от своята практика в нашето училище при г-жа Боряна Теодосиева - детски психолог и изследовател.

Повече информация вижте тук!