За училището

Кратка история на 84-то Основно училище

Училището в с. Герман е с над 150-годишна история и през неговия праг са минали хиляди деца, обучени на четмо и писмо от плеяда учители-възрожденци. Да посочим двама от тях:

84 ОУ „Васил Левски” – с. Герман е създадено през 1881 година. То запазва образователните традиции и просветения български дух, давайки възможност за по-добра житейска реализация на учениците си.

Към настоящия момент педагогическият състав има отлична академична квалификация. Учениците изучават руски и английски език. Училището е създало свои традиции в областта на науката и спорта. Ежегодно е участието в олимпиади по Химия и ООС , История и цивилизация, География и икономика на общинско и областно ниво. Установена е практика за разработване и включване в национални  проекти.

Васил Левски - патронът на 84 ОУ.

Училището в наши дни

На 15 септември 2015 г. отвори врати новопостроената модерна сграда за 200 деца в с. Герман. Общата площ на училището е 10 713 кв. м. То разполага с общо 8 класни стаи, компютърен кабинет с интерактивна дъска, библиотека с читалня, физкултурен салон с две съблекални, 3 административни стаи, медицински кабинет, ученически бюфет, стол и кухня. Училището има кабинет за деца със специални образователни потребности и оборудвани помещения за подготвителната група с легла и всички условия, каквито са и в детската градина. В двора са разположени две баскетболни игрища, 1 волейболно, пътека за бягане на 50 м. и детска площадка за подготвителния клас. Отоплението на учебния комплекс се осигурява от високотемпературна въздушно-охлаждаема термопомпена система.

ЗАЩОТО ТИ СИ ВРЕМЕТО


„Времето е в нас и ние сме във времето!“.

И всеки кръговрат начало ново е.

Начало с твоите очи …

И ние СМЕ, понеже ТЕБ ТЕ има.

Без тленност, без окови, без страхливост.

Защото си приятел, пример, святост.

И в чистотата ти роди се свят огромен –

Свободен, мирен, волен.

Защото твойта саможертва осъзната

Бесило бе за теб,

За нас е свята.

Защото делото ти, пример за мнозина

Ще пали, вдъхновява, докато България я има.

И ти си в нас, обречен да си време, във свойта святост безметежна.

Ти си Апостолът – водачът!

На свободата ти си примерът и знакът!

Стихотворение от: 

Маргарита Богунска