Училището в с. Герман е с над 150 годишна история и през неговия праг са минали хиляди деца, обучени на четмо и писмо от плеяда учители-възрожденци. Да посочим двама от тях:

  • Боне Хаджибонев Петров – съратник на Васил Левски, който след освобождението става първият заместник кмет по просвещението на гр.София. По негова инициатива с Княжески Указ в околностите на София са разкрити над 100 училища.
  • Стоил Антонов – също съратник на Апостола и баща на проф. Васил Стоилов.
  • 84 ОУ „Васил Левски” – с. Герман е създадено през 1881 година. То запазва образователните традиции и просветения български дух, давайки възможност за по-добра житейска реализация на учениците си.

Към настоящия момент педагогическият състав има отлична академична квалификация. Учениците изучават руски и английски език. Училището е създало свои традиции в областта на науката и спорта. Ежегодно е участието в олимпиади по Химия и ООС , История и цивилизация, География и икономика на общинско и областно ниво. Установена е практика за разработване и включване в национални  проекти.

текст-снимка1

На 15 септември 2015 г. отвори врати новопостроената модерна сграда за 200 деца в с. Герман. Общата площ на училището е 10 713 кв. м. То разполага с общо 8 класни стаи, компютърен кабинет с интерактивна дъска, библиотека с читалня, физкултурен салон с две съблекални, 3 административни стаи, медицински кабинет, ученически бюфет, стол и кухня. Училището има кабинет за деца със специални образователни потребности и оборудвани помещения за подготвителната група с легла и всички условия, каквито са и в детската градина. В двора са разположени две баскетболни игрища, 1 волейболно, пътека за бягане на 50 м. и детска площадка за подготвителния клас. Отоплението на учебния комплекс се осигурява от високотемпературна въздушно-охлаждаема термопомпена система.

текст-снимка2

текст-снимка3

текст-снимка4

текст-снимка5

текст-снимка6