Еразъм +

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието,да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са:

Erasmus+: “E-MotiOn”

Know and Can

The first management meeting of E-MOTION Project took place last month in 84. ОУ “Васил Левски”“. We discussed the project development and future activities and steps. The project promotes inclusion, equal participation for all and diversity in school education. The main aim is to support students with fewer opportunities experiencing emotional and behavioural problems. Stay tuned for more updates! 

Първа управленска среща на E-MOTION Project се състоя миналия месец в 84. ОУ “Васил Левски” обсъдихме разработването на проекта и бъдещите дейности и стъпки. Проектът насърчава приобщаването, равното участие за всички и многообразието в училищното образование. Основната цел е да подкрепяме учениците с по-малко възможности, изпитващи емоционални и поведенчески проблеми. Следете за още новини! 

08.02.2024 год.

Посещение на партньори по Еразъм + в 84 ОУ!

В седмицата 14 -19 януари в София се проведе обучение за учители по Проект E-MotiOn на Еразъм+, на който 84 ОУ „Васил Левски“ е координатор. Участваха учители от 84. ОУ, както и от трите партньорски държави – Словения, Румъния и Испания, а обучители бяха партньорите от непрвителствени организации от четирите държави. Целта на събитието беше обучение чрез преживяване на учителите за прилагане на разработените по проекта интелектуални продукти – дейности за развиване на емоционални компетентности при ученици между 10- и 12-годишна възраст.

В последния ден от обучението партньорите посетиха училището и успяха да се потопят в атмосферата му, да се запознаят с историята на патрона ни Васил Левски и да опитат традиционни български ястия. Бяха поздравени с български фолклорни песни от началните учителки на 2.А и 4.Б клас - Веселина Куртян и Моника Дамянова, а вокална група ученици изпя за тях училищния химн под съпровод на пиано от учителя по музика – Стела Ганева.

Партньорите ни имаха възможност да разгледат сградата на училището и да се запознаят с нашите ученици. Те посетиха ученици от различни класове и успяха да видят от първо лице как протича учебният процес в нашето училище. Обиколката бе изпълнена както с полезни, така и със забавни и приятни аспекти.

Вижте как протече последният прекрасен ден от домакинството на 84 ОУ "Васил Левски" по проект E-MotiOn на Еразъм+ във филма и снимките!

Еразъм 84 ОУ.mp4