Обучение на колектива на 84 ОУ “Васил Левски”:

27-28 януари 2018 г.

Сапарева баня – “Оказване на първа помощ”