Профил на купувача

За организиране и систематизиране на процесите по възлагане и администриране на обществени поръчки, 84 ОУ "Васил Левски" използва системата Emedia Web-SP. Това е уеб-базирана електронна система, създадена във връзка с новите промени в Закона за обществените поръчки и по-специално изискването на чл.42 от ЗОП за публикуване на всички документи по обществените поръчки в сектор „Профил на купувача“ в интернет страницата на всяка организация-възложител по обществена поръчка.

За достъп, натиснете тук.