Административни

Документи

За бърз достъп до основните докуемнти, регламентиращи учебно-възпитателния процес, различни правилници, бланки на заявления от родители, както и информация относно предоставяните от 84 Основно училище административни услуги, натиснете тук.

Съвет и настоятелство

За всички документи, регламентиращи организацията и дейността на Обществения съвет към 84 ОУ "Васил Левски", неговия състав, както и информация относно Училищното настоятелство, натиснете тук.

Бюджет

За информация относно отчетите за изпълнението на бюджета на 84 ОУ "Васил Левски" - с. Герман, натиснете тук.

Профил на купувача

За информация за откритите процедури и обществени поръчки на училището, както и архивна информация и други документи, свързани с профила на купувача, натиснете тук.

Поверителност

За информация относно събирането, обработката и съхранението на лични данни от страна на 84 ОУ "Васил Левски" в качеството си на администратор на лични данни, натиснете тук.