84 Основно училище "Васил Левски"

Актуално

15.07.2024 год.

Работна среща по проект E-MotiOn във Велене, Словения


На 2 и 3 юли 2024 г. се състоя заключителната работна среща по проект E-MotiOn във Велене, Словения:  

84. ОУ "Васил Левски"

Know and Can

GrowthCoop

Colegio Carlos V

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara

Ljudska Univerza Velenje

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje

В проекта учителите в началните училища в страните партньори тестваха колекция от материали за творчески дейности със своите ученици преди края на учебната година. Дейностите са предназначени да помогнат на децата да идентифицират и да се справят с емоциите си.

E-MotiOn има за цел да интегрира емоционалното образование в класната стая и предоставя важна подкрепа на учителите и преподавателите при проектирането на иновативни учебни материали, които интегрират езиково, артистично и музикално творчество.


11.07.2024 год.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7 клас? До 12 юли ще видите подредбата от първо класиране!

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 15.07.2024г. до 17.07.2024г. вкл. В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 17.07.2024 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това, което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - на 22,23  или 24.07.2024г. вкл.

3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 26.07.2024г. до 29.07.2024г. вкл.(БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ!!!) За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап. 

4. В трети етап на класирането участват учениците по т.3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.

5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици - на 31.07.2024г и 01.08.2024г.

6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 02.08.2024 год.

7. Следва четвърто класиране с подаване на ново заявление и посочване на желанията, само за свободните места, като това е на 5 и 6 август. Записването е на 8 и 9 август.

8. Попълването на незаетите места в паралелките след четвърти етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 11.09.2024 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.