Новини

ОТКРИВАНЕ  НА НОВАТА  УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Родителска среща – ПК

Родителска среща

Проект „Подкрепа за успех“ – програми и график:

СЪОБЩЕНИЕ  Училищно настоятелство:

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2018/2019 г.

 • График
 • Ред и организация на изпитите

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ!

Униформи 2019/2020 учебна година

 1. НВО 4 клас, учебна 2018/2019 г.:

БЕЛ

Математика

ЧО

ЧП

2. Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“:

 1. Заповед за откриване на процедура.
 2. Обявление.
 3. Заповед за сформиране на комисия.

29.03.2019 г. – Ден на възможностите

3. Родителски срещи:

4. 27.02.2019 г. – Ден на розовата фланелка

5. График за провеждане на ИД 2018/2019 г.

6. Извънкласни дейности 2018/2019 г.

7. Екскурзия

8. Покана за свикване на ОС на УН към 84-то ОУ, с. Герман:

Управителният съвет на Училищното настоятелство при 84 ОУ „Васил Левски”- с. Герман, район Панчарево, Столична община

свиква извънредно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 18 октомври 2018 г. от 19.00 ч. на адрес: с. Герман, ул. „Патриарх Герман” № 81 Б при следния дневен ред:

 1. Приемане на нов Устав на Сдружение „Училищното настоятелство при 84 ОУ „Васил Левски” – с. Герман”.
 2. Освобождаване на членове на Управителния съвет.
 3. Определяне броя и избор на нови членове на Управителния съвет.
 4. Разни.

Поканват се всички членове на Училищното настоятелство да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

24.09.2018 г.                                                                                   От Управителния съвет

с. Герман

Устав УН

9. Прием в подготвителен и първи клас

10. Необходими пособия за първи клас

11. Извънкласни дейности:

1. Обява извънкласни дейности

2.Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища

3. Приложение №1 – Договор

Съобщения:

„Европейско кенгуру“

Лятна занималня

12. Бюджет 2019 година

 1. Първо тримесечие:
 2. Второ тримесечие:
 3. Трето тримесечие:
 4. Четвърто тримесечие: