Обучение на колектива на 84 ОУ „Васил Левски“:

27-28 януари 2018 г.

Сапарева баня – „Оказване на първа помощ“